Saturday, June 1, 2019

Ôi, tuổi thơ...
“Con người mãi mãi là trẻ thơ, chẳng ai khôn lớn nổi, có kẻ giữ lại tâm linh của trẻ thơ, có kẻ giữ lại đầu óc của trẻ thơ. Chẳng ai tin rằng ngày mai mình sẽ chết, con đường cuộc đời bất tri bất giác đi đến tận cùng. Rốt cuộc không phải cứ ngây thơ, thì là cứ hồ đồ.” 

Cho nên...

Hãy vui vì tuổi đã trôi qua rất đẹp, để rồi khi nhìn lại ta chỉ thấy tiếc vì không thể quay lại để trải qua một lần nữa, chứ không phải hối hận vì bất kỳ việc gì trong quá khứ....

(via dannie2907)