Sunday, May 12, 2019

Những kẻ mộng mơ...

Tổng hợp 20 cái ảnh là điểm đến, chẳng qua là ảnh chụp đẹp thoy, hãy cứ mơ và hãy cứ mộng, cứ check-list thường xuyên để ít nhất cũng có một điểm đến trong đời :3

Mình đặt lịch trình trong cuộc đời nhau đi
Tiếc nuối làm chi, có bao năm mà sống

Sưu tầm