Wednesday, February 2, 2022

Tạp nham mùng 2 Tết

Mùng 2 Tết.

Sáng dậy sớm, cũng bắt đầu tập thiền xíu xiu, 5 phút.

Tâm trạng hôm nay cũng khá tốt. Vui vẻ nhất vẫn là hun hít trai xinh gái đẹp.