Thursday, August 10, 2017

Sáng Nha Trang
Một buổi sớm tại Nha Trang, mặt trời chưa ló dạng, cứ đứng trước biển mà trong đầu óc chả có bất cứ suy nghĩ, gió vẫn cứ mơn trớn vào mặt.

Bỗng nhớ...

Dấu chân trên cát dù sâu đến cỡ nào, một đợt sóng ập đến cũng xóa nhòa đi tất cả. Ở cuộc đời này, bao nhiêu khắc họa, rồi cũng có lúc bị xóa nhòa bởi thời gian, bởi cuộc sống hay không?!

Ừ, thôi nghĩ phức tạp quá thì mau già, chi bằng hãy cứ trân trọng mỗi ngày được sống, được vui vẻ, và mỗi nụ cười trên khuôn mặt tôi... Những thứ đáng nhớ vẫn sẽ nhớ, những thứ đáng quên cần phải học cách lãng quên.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho tôi một ngày nữa để yêu thương